Jeśli zdarzają się sytuacje, że nie rozumiesz słów wymawianych przez najbliższych lub na spotkaniach towarzyskich czy w pracy rozmowy innych brzmią jak bełkot a Ty wstydzisz się poprosić po raz kolejny o powtórzenie to może oznaczać, że Twój słuch osłabił się. Jeśli byłeś na badaniu słuchu i wynik nie wskazał na niedosłuch, bo słyszysz dobrze to proponujemy

Czytaj więcej...

Subiektywne szumy uszne są objawem związanym z praktycznie każdą znaną chorobą otolaryngologiczną. Większość osób cierpiących na szumy uszne posiada także pewien stopień utraty słuchu. Istnieją jednak choroby nie związane ze słuchem, które mogą powodować szumy uszne np. uszkodzone stawy

Czytaj więcej...

Badania słuchu przeprowadzone przez "Adareveal" pokazały związek pomiędzy ubytkiem słuchu a cukrzycą. Badania słuchu przeprowadzone w lutym na American Diabetes Association Expo w Portland wykazały, że ponad połowa z przebadanych 4000 osób miała ubytek słuchu. Na Expo można było zbadać sobie słuch dzieki firmie Sonus, która obecnie współpracuje z firma ADA, wykonująca badania na tego typu wydarzeniach.

Czytaj więcej...

Zadaniem terapii dźwiękowej jest pobudzanie układu słuchowego w celach terapeutycznych. Wykorzystanie muzyki i innych dźwięków do takich celów ma już długą historię. W latach 50-tych naszego stulecia prof. Alfred Tomatis (francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra) jako pierwszy opracował trening uwagi słuchowej wspomagający dzieci ze specyficznymi problemami w nauce i zachowaniu. Tomatis zauważył, że słyszenie nie jest jednoznaczne ze słuchaniem.

Czytaj więcej...