Badania słuchu przeprowadzone przez "Adareveal" pokazały związek pomiędzy ubytkiem słuchu a cukrzycą. Badania słuchu przeprowadzone w lutym na American Diabetes Association Expo w Portland wykazały, że ponad połowa z przebadanych 4000 osób miała ubytek słuchu. Na Expo można było zbadać sobie słuch dzieki firmie Sonus, która obecnie współpracuje z firma ADA, wykonująca badania na tego typu wydarzeniach.


Danielle Yoder koordynator imprezy z firmy ADA podejrzewał, że istnieje związek miedzy cukrzyca a utrata słuchu, ponieważ badania obecnych tam osób wskazywały na tą zależność. Otwarta impreza prowadzona przez lokalny oddział ADA, odbywa się corocznie w centrum kongresowym w Portland. Badania na Expo są robione od kilku lat dzięki Fundacji Oregon Lions Sight & Hearing Foundation. W tym roku z dwoma stoiskami, zdolność do testów wzrosła ponad dwukrotnie a połaczone wyniki były zaskakujące. Nic dziwnego, że w Stanach Zjednoczonych cukrzyca oraz ubytek słuchu to dwa z najczęstszych problemów zdrowotnych, a cukrzyca jest na siódmym miejscu jeżeli chodzi o przyczynę śmierci. Około 26 milionów ludzi choruje na cukrzyce i szacunkowo według ADA 11,5 miliona z nich ma ubytek słuchu. Cukrzycy charakteryzują się wysokim poziomem glukozy we krwi wynikającym z niezdolności do wytwarzania bądź wykorzystania przez organizm insuliny. 27% z osób mających 65 lat i więcej ma cukrzyce i 43% z nich ma ubytek słuchu. Zbiega się to z wynikami na Expo. “Więcej niż 50% przebadanych osób miało 30dB utraty słuchu” powiedział manager firmy Sonus z Portland Bob Tysoe. Zauważył również, że „większość z przebadanych osób to seniorzy i proporcjonalnie było więcej przebadanych kobiet niż mężczyzn”. Prawie 100% osób nie miało pojęcia o tym, iż ubytek słuchu może być powiązany z cukrzyca, nigdy nie uzyskali zalecenia od lekarza na wykonanie badania słuchu i byli entuzjastycznie nastawieni znając swoje wyniki dodał Pan Tysoe.

NOWE BADANIA DOSTARCZYŁY ODPOWIEDZI

Grupa naukowców ze Szpitala im. Henry'ego Forda w Detroit opublikowała ostatnio wyniki badan, które pokazują możliwość częściowego rozwiązania problemu. Badaniu poddało się około 1000 pacjentów, a wyniki wykazały istotne różnice w słuchu u osób w aparatach słuchowych z cukrzyca i bez cukrzycy. Jednak dane pokazały, że kobiety chore na cukrzyce prawdopodobnie nabyły poważnego ubytku słuchu z czasem, chociaż mężczyźni mieli gorszy słuch w całym zakresie wiekowym. Niektóre kobiety miały ślady znacznego ubytku słuchu na długo przed ukończeniem 60 roku życia w porównaniu z innymi, którzy nie maja tej choroby. Wpływ choroby wygląda jeszcze bardziej dramatycznie u kobiet z cukrzyca, u których poziom glukozy we krwi nie był dobrze kontrolowany przez leki oraz dietę. Badacze sugerują, że słaba kontrola cukrzycy może przyśpieszać ubytek słuchu. Derek J. Handzo główny autor retrospektywnych badan powiedział, że te same procesy odpowiedzialne za zmiany w innych organach u cukrzyków naruszają także struktury ucha. Natomiast Dr Kathleen Yaremchuk, która kieruje katedra otolaryngologii, chirurgii głowy oraz szyi w szpitalu Henry'ego Forda uważa, że ubytek słuchu u osób z cukrzyca jest prawdopodobnie związany z zaburzeniami przepływu krwi w późnym stadium cukrzycy. Podobnie jak palenie papierosów prowadzi do utraty czynności płuc, tak cukrzyca może mieć wpływ na słuch. Naukowcy planują przeprowadzić badania prospektywne w celu ustalenia czy różnice w ostrości słuchu mogą być bardziej bezpośrednio związane z czynnikami stylu życia, takimi jak efektywne zapobieganie chorobom oraz zdrowym
nawykom osobistym.

STYMULUJĄC ZMIANY

Ci którzy pomagali przy badaniach na Portland EXPO mówią, że byli zaskoczeni wynikami badan. Peter Charuhas, audiolog pracujący dla Sonus w Portland powiedział: „Lata temu naprawdę nie było wiadomo jaki wpływ ma cukrzyca na układ słuchowy... Było kilka artykułów, które pokazywały potencjalny związek... Jedne z danych wywodzą się z większych dobrze zaprojektowanych badan, które zwróciły nasza uwagę i zachęciły do dyskusji.” Peter A. Charuhas zauważył: „... okazało się, że istnieje związek pomiędzy cukrzyca a utrata słuchu i zacząłem go szukać u swoich pacjentów, wielu z nich okazało się cukrzykami typu 2”. Naukowcy odkryli również, że przed cukrzycowi dorośli (z poziomem glukozy we krwi wyższym niż normalnie, ale nie wystarczająco wysokim by rozpoznać jako cukrzycę) mają znacznie wyższy wskaźnik utraty słuchu w porównaniu z tymi, którzy maja normalny poziom cukru we krwi. Dane pochodzące z federalnych badań zdrowia przeprowadzonych 4 lata temu ukazały wyższy wskaźnik utraty słuchu u osób z cukrzycą. Związek pomiędzy cukrzycą a utratą słuchu stwierdzono na wszystkich częstotliwościach, ale najsilniejszy związek stwierdzono na wysokich częstotliwościach. Badania na Expo były przeprowadzane na poziome 25dB dla 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. po analizie testów audiologicznych Bob Tysoe powiedział, że ta informacja ukazuje potężna drogę do zmian, i był zaskoczony jak wydawało się „uleczalnością” kobiet i mężczyzn. Nie udało się na zakresach wysokich częstotliwości, ale te testy szukają odpowiedzi. Pan Tysoe powiedział: „Myślę, że to klucz... To jest coś co możemy zrobić”. Podkreślił, że odpowiedz na pytanie jak pomóc ludziom z cukrzycą by lepiej słyszeli leży nie tylko w technologii, ale też w zapobieganiu.

Na podstawie artykułu:
„Hearing Tests by ADA Reveal Link between Hearing Loss and Diabetes”,
autor: Anne Scheck, opublikowany w The Hearing Journal, czerwiec 2012
Opracował Grzegorz Rajchert